Sabtu, 29 Januari 2011

BASA USING

 1. Aju = kemudian,maka
 2. ketangono = salahe
 3. agage=cepetan
 4. kemunjilan = ragil
 5. kubung=tutup
 6. kaya tumbu oleh tutup artine.......pasangan serasi.......
 7. kaya banyu ambi lenga artine.......sing bisa dadi siji.........
 8. kaya kucing ambi asu artine..........senengane tukaran........
 9. kaya gabah diinteri artine........wong kang mrana mrene..........
 10. kaya kacang lali kulite artine.........lali asale...........
 11. kembang lambe artine...........dadi omongane wong............
 12. kembang ati artine.......barang hang istimewa...........
 13. kembange turu artine...........impen..............
 14. kembang gula artine...........permen,gulali...........
 15. kembang telon artine............kembang hang maceme telu...........
 16. kembang kirim artine ............kembang kanggo nyekar...........
 17. ngampet = njuwut
 18. silah = sila
 19. pelanca = amben
 20. diuwel = diseneni
 21. ngethep = tetep
 22. jengah = kaget,dlongop
 23. kecek = koceh,udan-udanan
 24. pating = pada
 25. duwe anak mung siji diarani ondhal -andhil
 26. anak mong loro lanang wadon diarani kedana kedini
 27. anak lanang lima diarani pendhawa lima
 28. ireng manis ............kulitane............
 29. lencir kuning ..............pawakane..........
 30. welas asih ................sipate...........
 31. sundhul langit............ilmune................
 32. membat manyun ..............suwarane............
 33. saur manuk .........ramene...............
 34. kendha kenceng ............semangate...........
 35. surud lampeg...........segarane...........
 36. peteng dhedhet ............sesawangane...........
 37. cemeng mulus ..............wulune...................
 38. kembang-kembang = kemampul
 39. blimbing bumi = wesah = aja susah
 40. gelang alit ning deriji = ulih ring ali-ali=aja lali
 41. griya alit pinggir mergi = pejagan = jaganen awak rika
 42. pejagan = pos kamling
 43. ngerambut pitik = wulu = dilulu
 44. sumber mega = udan = kedanan
 45. gundha latar = bayem = ayem atine
 46. jahe wana= lempuyang = oyang ati
 47. damar gunung = lintang = ketang-ketang
 48. kereta dawa = sepur = sepurane
 49. senyongan= guyonan
 50. geromyoh=cepat bergaul
 51. mula=terahe,pancen
 52. ngersaya=soyo,kerja bakti
 53. naming=nanging
 54. nyelempat=sekilas
 55. kedrangan=lek seneng kesenengen,lek wedi keliwat wedi.
 56. empet=epek
 57. sega sak kepel dikerubut tinggi yaiku salak
 58. dicokot nyokot yaiku lombok
 59. dicokot bongkote hang entek pucuke yaiku udut
 60. digendhong nangis,didhunaken meneng yaiku biola
 61. kadhung bumi molak malik.wong tani gandholan paran? yaiku singkal/teter
 62.  
  LEGENDHA  SRITANJUNG
  Jare ujare crita,ring tanah Jawa pucuk wetan bengen ana kerajaan aran Mayapada Sin dureja.Rajane kajuluk Prabu Sulakrama.Negarane tata tentrem,subur makmur.Patihe gagah perkasa,sakti mandraguna Sidapeksa arane. 
  Kaya tumbu ulih tutup paribasane,sang Patih Sidopeksa buru bain kelaksan mboyong Putri Sri Tanjung hang ayune kaya widodari tuhu,bakti lan setiyane nana hang bisa madhani.
  Aja heran kadhung dadi kembang lambe ning Sindurejo lan sakubenge.Sang Prabu Selakrama milu katut keterak rasa iri,aju kepincut nong sunar indahe rupa lan laku pribadine Putri Sri Tanjung.
  Mulane Sang Nata gancang merintah Sidopeksa kudu ngupaya "Reca Emas"telung karat lan "Gembala"telung gelung hang panggonane ana ring kayangan.Iki mong akal  akalan supaya bisa  nyingkiraken Sang Patih lan bisa kelakon nyanding Sri Tanjung dadi prameswarine .Tapi nyatane paran hang kedadian?
  Sri Tanjung magih tetep suci,sing mempan godha,masiya diiming-imingi emas picis raja brana,malah arep didadekake prameswari lungguh ring damar kencana.
  Sidopeksa ulih pitulung para Dewa  bisa hasil nggawa mulih tumbale negara.
  Gancange cerita nalika Sidopeksa ngadhep masrahaken Reca Emas telung karat lan Gembala Seta telung gelung Sang Prabu Sulakrama ngetokaken Aji-aji  "tumbak cucukan".Sang Patih dipetenah gok Putri Sri Tanjung wis laku serong kedanan nong raja,kepingin dadi prameswari lan wis sing welas maning nong Sidapeksa.
  Aja takon dosa..............Sang patih murka tanpa pamit lanninggal tatacara oncat mulih marani Sri Tanjung.
  Sang Putri bangete kilah-kilah,digerogoti rasa kangen ngerandhu sang laki kinasih,sakkal diseret nong pinggir sumber.Raden Sidopeksa wis kelebon setan petenah....keris sakti diunus.......Sri Tanjung pasrah,mong njaluk:
  "Kadhung getihisun amis,tandhane isun salah,Tapi kadhung getihisun wangi iku tandhane gok isun masih tetep suci".
  Nyatane getih hang kutah lan banyu sumber iku gandane semebrung wangi.Mulane panggonan iku diarani "BANYUWANGI"