Sabtu, 29 Januari 2011

BASA USING

  1. Aju = kemudian,maka
  2. ketangono = salahe
  3. agage=cepetan
  4. kemunjilan = ragil
  5. kubung=tutup
  6. kaya tumbu oleh tutup artine.......pasangan serasi.......
  7. kaya banyu ambi lenga artine.......sing bisa dadi siji.........
  8. kaya kucing ambi asu artine..........senengane tukaran........
  9. kaya gabah diinteri artine........wong kang mrana mrene..........
  10. kaya kacang lali kulite artine.........lali asale...........
  11. kembang lambe artine...........dadi omongane wong............
  12. kembang ati artine.......barang hang istimewa...........
  13. kembange turu artine...........impen..............
  14. kembang gula artine...........permen,gulali...........
  15. kembang telon artine............kembang hang maceme telu...........
  16. kembang kirim artine ............kembang kanggo nyekar...........
  17. ngampet = njuwut
  18. silah = sila
  19. pelanca = amben
  20. diuwel = diseneni
  21. ngethep = tetep
  22. jengah = kaget,dlongop
  23. kecek = koceh,udan-udanan
  24. pating = pada
  25. duwe anak mung siji diarani ondhal -andhil
  26. anak mong loro lanang wadon diarani kedana kedini
  27. anak lanang lima diarani pendhawa lima
  28. ireng manis ............kulitane............
  29. lencir kuning ..............pawakane..........
  30. welas asih ................sipate...........
  31. sundhul langit............ilmune................
  32. membat manyun ..............suwarane............
  33. saur manuk .........ramene...............
  34. kendha kenceng ............semangate...........
  35. surud lampeg...........segarane...........
  36. peteng dhedhet ............sesawangane...........
  37. cemeng mulus ..............wulune...................
  38. kembang-kembang = kemampul
  39. blimbing bumi = wesah = aja susah
  40. gelang alit ning deriji = ulih ring ali-ali=aja lali
  41. griya alit pinggir mergi = pejagan = jaganen awak rika
  42. pejagan = pos kamling
  43. ngerambut pitik = wulu = dilulu
  44. sumber mega = udan = kedanan
  45. gundha latar = bayem = ayem atine
  46. jahe wana= lempuyang = oyang ati
  47. damar gunung = lintang = ketang-ketang
  48. kereta dawa = sepur = sepurane
  49. senyongan= guyonan
  50. geromyoh=cepat bergaul
  51. mula=terahe,pancen
  52. ngersaya=soyo,kerja bakti
  53. naming=nanging
  54. nyelempat=sekilas
  55. kedrangan=lek seneng kesenengen,lek wedi keliwat wedi.
  56. empet=epek
  57. sega sak kepel dikerubut tinggi yaiku salak
  58. dicokot nyokot yaiku lombok
  59. dicokot bongkote hang entek pucuke yaiku udut
  60. digendhong nangis,didhunaken meneng yaiku biola
  61. kadhung bumi molak malik.wong tani gandholan paran? yaiku singkal/teter
  62.  
    LEGENDHA  SRITANJUNG
    Jare ujare crita,ring tanah Jawa pucuk wetan bengen ana kerajaan aran Mayapada Sin dureja.Rajane kajuluk Prabu Sulakrama.Negarane tata tentrem,subur makmur.Patihe gagah perkasa,sakti mandraguna Sidapeksa arane. 
    Kaya tumbu ulih tutup paribasane,sang Patih Sidopeksa buru bain kelaksan mboyong Putri Sri Tanjung hang ayune kaya widodari tuhu,bakti lan setiyane nana hang bisa madhani.
    Aja heran kadhung dadi kembang lambe ning Sindurejo lan sakubenge.Sang Prabu Selakrama milu katut keterak rasa iri,aju kepincut nong sunar indahe rupa lan laku pribadine Putri Sri Tanjung.
    Mulane Sang Nata gancang merintah Sidopeksa kudu ngupaya "Reca Emas"telung karat lan "Gembala"telung gelung hang panggonane ana ring kayangan.Iki mong akal  akalan supaya bisa  nyingkiraken Sang Patih lan bisa kelakon nyanding Sri Tanjung dadi prameswarine .Tapi nyatane paran hang kedadian?
    Sri Tanjung magih tetep suci,sing mempan godha,masiya diiming-imingi emas picis raja brana,malah arep didadekake prameswari lungguh ring damar kencana.
    Sidopeksa ulih pitulung para Dewa  bisa hasil nggawa mulih tumbale negara.
    Gancange cerita nalika Sidopeksa ngadhep masrahaken Reca Emas telung karat lan Gembala Seta telung gelung Sang Prabu Sulakrama ngetokaken Aji-aji  "tumbak cucukan".Sang Patih dipetenah gok Putri Sri Tanjung wis laku serong kedanan nong raja,kepingin dadi prameswari lan wis sing welas maning nong Sidapeksa.
    Aja takon dosa..............Sang patih murka tanpa pamit lanninggal tatacara oncat mulih marani Sri Tanjung.
    Sang Putri bangete kilah-kilah,digerogoti rasa kangen ngerandhu sang laki kinasih,sakkal diseret nong pinggir sumber.Raden Sidopeksa wis kelebon setan petenah....keris sakti diunus.......Sri Tanjung pasrah,mong njaluk:
    "Kadhung getihisun amis,tandhane isun salah,Tapi kadhung getihisun wangi iku tandhane gok isun masih tetep suci".
    Nyatane getih hang kutah lan banyu sumber iku gandane semebrung wangi.Mulane panggonan iku diarani "BANYUWANGI"